Friday 08 July 2022

fa ny fitiavana hono no lehibe indrindra0

Mandreraka mahafanina ity hazakazaka amin'ny fitadiavana fanomezana ho an'ikoto sy kala amizao vanim-potoanan'ny fety izao kah ... Isan-taona ve dia ohatr'izao ihany, tsy maintsy mba asina fieritreretana ihany kah.

Voalohany aloha tena mahavaky loha ny mieritreritra izay fanomezana omena ny tsirairay. Dia inona indray izao no omena an'i baina. Dray ary kay moa mbola misy an'ilay nenitoa anankiroa ireny koa izao tsy maintsy ividianan-javatra fa 'wain' be eo raha mitondra tanam-polo nefa ireny izao tsy maintsy hanome anay, letie. Ary ilay mpampianatr'ikala piso sy ilay soferan'ny fiara-pitaterany any am-pianarana ve izao tokony omena ihany koa? Ny ray aman-drenin'ny ankizy hafa toa manome dia manome ...

Manarak'izay ilay enti-manana tsy maintsy lanjalanjaina ihany koa. Ka firy ary izao ny totalim-panomezana hovidina ho an'izao olon-drehetra izao? Dia hitotaly ohatrinona ny vidin'izany rehetra izany? Ho voatery hiditra trosa ve sa mety ho tafavoaka velona amizao ihany hampiasa izay eo an-tanana? Sangodi-panina tena mahafanina aloha raha hifaninana amireo mpanome fanomezana lafo vidy. Fa fifaninanana tokoa ve moa izany izy ity e? Hifaninana ho aiza, hifaninana amin'ny trosa ve??? Ha, toa mahatsikaiky mahalasa saina izy izany!

Ary ity izaho, inona no mba iriko ho azo amizao fety izao? Mila taviny sa volony sa taviny sy volony? haha. Mipatrapatraka sy miraradraraka indray ny dokam-barotry ny magazay rehetra etsy sy eroa. Toa mila an'izany ranomanitra vaovao vao nivoaka izany hono ny tenako raha te-hambabo an'i lery. Dia ho ataoko inona ary izany ireo tavoahangina ranomanitra hafa tsy mbola mety lany ato an-trano ireto? Ary angaha moa lery tsy efa babo? Toa mila an'izany karazan-telefaonina vaovao tena raitra izany koa hono raha mba te-ho ohatrohatr'izay e. Sy ny maro hafa tsy ho voatanisa ...

Ny tena marina dia tsia, tsy mila izao fatin-javatra rehetra izay ho lany andro rahampitso izao ny tenako vao ho sambatra. Tsy mila manome fanomezana lafo vidy ihany koa vao afaka hampiseho ny fitiavako amireo olon-tiako sy mpiara-belona amiko. Ny tena marina dia ny fanomezana sy fahazoana fitiavana ihany no zava-dehibe indrindra. Nikatsaka ainga-panahy vaovao aho iatrehana ity vanim-potoanan'ny fety ity. Hany ka toratorana ny foko raha naheno ity hira ity:


ny hasambarana tsy hoe0

dia fitadiavana doria. ny hasambarako dia fantatro fa eo am-pela-tanako

ny hasambaran'ireo olon-tiako eny an'habakabaka eny

ny hasambarantsika dia iray ihany!

 

alt

Tsenan'Ambohimahasoa, 1998 ~ Pierrot Men


mba tontolo tsara loatra ...0

indro tsinjoko eto hazo maitso … raozy mena koa

indreo mandrobona izy … ho ahy sy ho anao

dia hoy aho lasan’embona … endrey, mba tontolo tsara loatra

 

endrey zany lanitra manga … ‘reto rahom-potsy koa

andro mirana sy soa … alin-tsarobidy koa

dia hoy aho lasan’embona … endrey, mba tontolo tsara loatra

 

ny havana maro loko … tsara loatra … eny an-danitra eny

hita soritra ihany koa … eny amin’ny  endrik’ I Koto sy Kala  

'reo mpinamana mifamihi-tanana … mifanontany fahasalamana

mifamboraka ny ao am-po … miventso hoe “tiako ianao”

 

endrey zany zaza mitomany … variana aho mandinika azy

ny fahaizan’izy ireo anie … ka ho tapitr’ohatry ny ahy

dia indro lasan’embona aho … endrey, mba tontolo tsara loatra

eny, lasan’embona aho … mba tontolo tsara loatra

 

(dika teny malalaky ny hiran'ingahy Louis Armstrong, 

What a Wonderful World)

 

 

 


mahita ahy ary ve izao ireo matiko?0

Eritreritra nandalo dia niraikitra. Rehefa injay aho niezaky ny nanary dia tamin’ny alahelo be loatra noho ny fahalasanan’i nenitoa tany Dago. Ny tena aty an-tany lavitra. Misaona irery.

Aleo aloha hiato kely ny alahelo sy izay rehetra manodidina azy. Efa be izay tora-po vita izay. Mila maka aina kely izao, handini-tena, etsetra etsetra. Tsy tsaroako intsony inona tsara moa ilay zavatra nataoko  tamizay. Fa nanomboka teo dia lasa foana ny eritreritro isaky ny manao zavatra hafa iray: mahita ahy ve izao i nenitoa? Hitany daholo ve izao izay ataoko? Dia ahoana tokoa moa izao raha toa ka hitany izao rehetra ataoko izao? Hitany ve izao zah mangala-pihinana io? Ary zah mipetraka eo ambony gabine io? Tena loza ihany raha hitany daholo izao rehetra izao an! Toy ny … fisokirana tain-delo an-tsokosoko ohatra. Na ny zavatra hafa ohatrohatr’izany sy tsy ohatrohatr’izany e. Haiko tsara ny tiako tenenina na dia iniako tsy tenenina aza. Aza hitako anie izany. Tena ohatran’ny ho degany be ihany raha hitany daholo ny velona rehetra fantany manao ny fanaony (sy ny tsy fanaony) kah.  

Ity nenitoako iray ity dia niavaka kely mihitsy tamin’ny finoany tanteraka ny fisian'ny matoatoa. Teny amin’ny hopitaly Girard et Robic hono no nahitany an’izany taona maro lasa izay. Izy aloha dia nitantara tamin’ny an-tsipiriany mihitsy saingy zah dia mbola manontany tena fatratra raha tena misy marina tokoa izany.  Mbola tsy nahita mantsy ny tenako ary tsy maniry hahita ihany koa! Nefa raha matoatoa tsara fanahy mety tsy maninona ihany an. Ohatran’ilay tamin’ny sarimihetsika ‘Ghost’ iny izao. P. Swayze- D. Moore. Raha zah ho aho no maty eo ka misy fika an. Tsy haiko aloha e. Tena mba ohatran’ny te-hanao ‘carriere’-na matoatoa tsara fanahy izany, manao asa soa, etsetra etsetra. Rehefa tsy nahovoka firy ihany teto amity fiainana ity. Mmm, ohatran’ny tantaran'i Joe Black iny izao mety tsy hahasosotra izany an. Nofinofy matoatoa ...

Satria hono tsy maintsy itadiavana lafy tsarany daholo izao rehetra izao ... Ity izany no mba anisan’ny lafy tsarany hitako rehefa misy olona akaiky ny tena mody mandry ireny: manosika ahy hiezaka hanao ny tsara hatrany arak’izay azo atao. Sao tokoa mantsy ireo matiko ka mahita sy miambina ahy any ananonanona any.  Dia mba atao izay tsy hahadiso fanantenana azy e, na dia maro aza ny fakam-panahy sy fahalemena saro-dresena amin’ny maha-olombelona ny tena.

Tsy rediredy intsony ity fa vokatry ny fo: mandria am-piadanana ry matiko malala. Raha ny alahelo anareo akory tsy ho lany. Saingy mbola nofo aman-dra ka tsy maintsy hoe hirediredy ihany. Indraindray. Manala azy. Aza manary ahy ianareo any ambony any.

                                       alt


ovy endasina sy vary sosoa, mmm0

Reraky ny mitsabo zaza marary aho f’aleo aloha mba haka aina kely kah. Handefa fisainana. Hanonofy kaly. Kaly inona ary izany? Tsy inona akory fa vary sy ovy ihany.

Raha zah kosa no marary eo an, dia efa masaka ato an-tsaiko ny kômandy. Anaovy vary sosoa be ranony aho. Angalao amilay vary mena fahefa-kilao sisa tavela ao. Dia anendaso ovy ataoko laoka! Tsy ilay ovy efa vita tetika vidina any amin’ny mpivarotra dia vita anatin’ny 15 minitra anaty lafaoro ireny an.  Matsantso ho aho ireny. Angalao ovy tena izy ilay bolongany be ireny dia tetiteteho kiboribory fisaka manify. Ny sasany ataovy tetika lavalava ihany tsy maninona amizay mba misy karazany anankiroa hanome endrika ny eo am-biliako e. Dia ataovy mendimendy tsara. Avy eo asina sira sy dipoavatra kely. Dia avy eo zah hiramarama hihinana azy amizay! Ho hitanareo fa ho poa toa izay dia hisava ny aretiko!

Ihomehezan’ny vazaha zah rehefa manao ovy endasina ilaofana vary izany. Tsy sakafo “tsara lanja” hono mantsy e. Tsy haiko tsara aloha ny mandika teny azy fa malaza amin-dry zareo ity atao hoe “balance balance” ity. Izay rehetra atao dia ikatsahana izany atao hoe “balance” izany. Ohatran’ny hoe tsy tonga lafatra mihitsy hono raha tsy tonga amizany sehatra avo izany. Dia hoy aho hoe tsotra ihany: omeo ahy ny variko miaraka amin’ny ovy endasina dia ho hitanareo fa tsy hisy tonga lafatra mihoatra ahy eto an-tany. Saotra tompoko Smile

alt


Tapa-kevitra hiblaogy indray0

Tapa-kevitra hiblaogy indray izany ny tenako e. Roa taona lasa angamba izay no ni-blaogy farany dia rempotr'ity atao hoe facebook. Aza arina ny akoho taman-trano hoy ilay namana iray izay. Roa taona niriariavana tao amin'ny facebook vao tonga saina fa hafa ihany izany miblaogy e. Nakatoko ny trano tao amin'ny facebook dia iny izaho nipitsika tsikelikely. Aleo aloha haka feeling hafa indray. Nangidihidy ny tanana te-hanoratra indray. Tena mila miverina manoratra indray.

Efa nihodikodina tao an-dohako indrindra io fikasana io no indro ary nilatsaka ny varatra: nody mandry hono i Elie Rajaonarison. Vara-datsaka tokoa moa izany. Ory ny foko, tsy nety nino ny saiko. Nalahelo loatra aho satria mbola nanantena ny hahita azy indray andro any. Raha tany an-tanindrazana mantsy ny tenako efa-bolana lasa izay dia nanam-pikasana ny andeha hijery azy tao amin'ny CGM. Tolakandro natokan'ny Faribolana Sandratra ho an'i Elie Rajaonarison tamizay. Efa nanana programa mihitsy aho andeha hijery azy miaraka amilay namako iray izay. Kanjo nitaraina narary sofina ilay zanako ny marainan'io no sady nanao somary nafanafana izay. Tsy sahin'ny tongotro ny nandao azy fa sao areti-mandoza na tsy hay tsy haiko. Ilay namako koa raha vao nahare hoe narary ilay kely dia tsy nety nandeha. Ny fiononako dia ny hoe ny manetsa be mbola ho avy e, mbola hahita an'i Elie foana aho indray andro any. Kinanjo ... Tena tonga amilay hoe ny aina tsy mifametra. Lahatra ihany koa angamba ao ambonin'izany rehetra izany. 

Nidika zava-dalina ho ahy ny fahalasanan-drazoky tampoka iny. Raha misy zavatra tena irin'ny fonao dia ataovy izany fa ny ampitso mbola any an-kibon'ny omby e. Tsy hahita an'i Elie velona intsony aho. Saingy ilay faniriko hanoratra indray tsy ho avelako hanjavona intsony. Nandala fatratra ny tenin-drazana razoky iny. Tonga nanamafy ny faniriko hanoratra amin'ny teny gasy ihany koa izany. Aoka ity blaogy ity no hanamafy ilay fifandraisako amireo mpiray tanindrazana amiko, amireo razana nitahy ary mbola hitahy antsika hatrany. Ny fanirin'ny foko dia tsotra ihany: aoka tsy andrarak'ilo.

Nohon'ny tsy fananako fotoana firy dia niniako nakatona ny fampidirana hevitra eto. Ialako tsiny be dia be izany, aoka tsy hahatohina ny mpamaky. Tsy ho arako velively mantsy ny hamaly izany eto. Any aoriana any angamba fa raha amizao fotoana izao aloha dia aoka hilamina e. Samy tsara ry zareo a.


ity fetin'ny mpifankatia ity rey olona0

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Dia feno ravaka menamena sy mavokely indray eraky ny tanana. Toy ny mahazatra raha vao rava ny tsenan’ny krismasy herinandro aorian’ny faran’ny volana desambra iny dia raikitra sahady ny famarotana an’izao fatin-jazatra rehetra ho an’ny “mpifankatia” izao …

Ny tena nahavariana ahy tamin’ny voalohany dia kay tsy fetin’ny olon-droa mpifankatia ihany ity St Valentin ity aty fa tena fetin’ny vahoaka iray vohitra! Mifanome bizoroka sy fatin-javatra daholo hono na ny mpinamana, na ny mpianatra sy mpampianatra, na  izay olona hafa rehetra mety manana karazam-pifandraisana miharo “fifankatiavana” e. Dia lasa niafiafy kely tery amin’ny sisi-tosy izany ilay feeling-ko mba te- hiangoty sy hanokana fotoana iray toa zato miaraka amin’ny lery. Raha fony tany Dago dia nandrasana fatratra ery io faha-14 ny volana febroary io. Mba iangotingotina e, sy anaovana izay tiana. Izao aty tsy dia hitako intsony izay tsirony. Rakotry ny fatin-javatra ny tontolo. Dia rakotry ny fatin-javatra miaraka amizay koa ny tena votoatin’izao rehetra izao. Toy ny niafaran’ny fankalazana ny fety rehetra mifanesy eto isan-taona.

Ny ankizy kely aloha izao no tena ho faly. Vao manomboka any amin’ny garabola ireny dia tsy maintsy manome karatra St Valentin ho an’ny mpiara-mianatra aminy tsirairay. Ho mariky ny fifankatiavana hono izany. Dray ho feno fatin-taratasy indray ato an-trano amity volana vao manangasanga ity. Dia ho feno fatim-batomamy sy sokola ihany koa. Na dia zara raha vao nokasihana aza ny vatomamy iray harona nangonina tamin’ny Halloween farany teo. Dia tsy mba ho fantatr’ireto ankizy ireto ny niandohan’izao rehetra izao an. Rakotry ny fatin-javatra ny tontolony …

Ho ahy kosa indray, raha mahazo raozy mena iray aho an … dia ho tonga lafatra!  

                                                         


nofinofy ririnina ...0

na revin-gadra. rehefa ohatrohatr'izay ny hafanana hatsiaka aty Nakoda: -36. hehe.

 

fa raha sanatria ka nofy

izao rehetra izao

avelao izy hitohy 

mbola iarahako aminao 

mitalaho an-tanan-droa raha azo atao

avelao aloha hanonofy farany aho

 

hozy kala Poopy izay ... 

 

 


bodofotsy elektrika0

hehe, marina raha tsy hafotaka indray ato ho ato ny fampiasana bodofotsy elektrika ato an-trano. Hidina ambanin'ny -20 hono ny maripana amity herinandro ity. Ny ankoatry ny alahady aloha aleo odina fanina fa ity herinandro ity aloha izao no atrehina. Raha nivoaka tany ivelany aloha aho io maraina io toa azoazo ihany kah. Raha mbola eo ny masoandro manazava na dia tsy manafana loatra aza dia mirana ny foko e. Rehefa manjombona ratsy iny izy no tsy tena tsy laitra. Sy ilay rehefa mandrivo-doza iny! 

Ato an-trano aloha misy an'itony atao hoe famanana itony. Ny aza mba tsy manan-kialofana ihany ... Ny mahakivy ahy indraindray dia ilay vadiko tsy mety mampiakatra ny maripana ato an-trano amin'ny alina fa tsy mahita tory hono izy raha mafana loatra. Dia iny ary aho mamelona ilay bodofotsy elektrika eo amin'ny folo na dimy ambin'ny folo minitra alohan'ny idirako ao am-pandriana! Mafanafana tsara aloha raha vao mitsofoka ambany lamba iny an. Dray. Efa zatra aho izao ka jejojejo mampiasa azy io. Tamin'ny vao voalohany anefa tadidiko ihany niavonavona hoe inona koa ity zavatra hafahafa ity, bodofotsy misy fil e, bodofotsy mi-scene! Amizao fotoana izao tsy miditra am-pandriana aho raha tsy misy an'io. 

Mahatsiaro an'ilay cousine-ko foana aho matetika rehefa raikitra ny fampiasana azy io. Fony izahay roa nizara fandriana mantsy fahiny tany Dago dia zary nahazatra anay ny nipasoka ny lamba sy ondanay alohan'ny nidirana tao am-pandriana rehefa ririnina ny andro. Nanaikitra mihitsy ny ririnina tao Antananarivo sy Fianarantsoa kah. Efa vavy lehibe aho mbola nipasoka ny lamba sy ondana ihany raha niasa nipetraka tao Fianarantsoa roa taona. Mety ho faly ve ny tapaka sy namana any amin'ny tanana raha andefasana bodofotsy elektrika? Ny indro keliny dia tsy maintsy mampiasa transfo raha any Dago satria mandeha amin'ny herin'aratra 120V daholo raha vao avy aty. Ary tena mety ho bizna handeha io any amin'ny tanana an! Fanamboarana bodofotsy elektrika mandeha amin'ny herin'aratra 220V. Asa re ... Tsy spesialista amin'ny fanamboarana bodofotsy ny tenako ka aleo tsy hiteniteny foana. Saingy lasa saina ihany aho fa tena mety hanampy sy hanamaivana ny ririnina any an-toerana raha misy ny hevitra ohatrohatr'izany an. Indrindra moa raha tsy mila herin'aratra ka mora vidy na maimaim-poana ho azon'ireo tantsaha eny ambanivohitra ho ampiasaina ... Revin-gadra ve izany sa mba azo heverina ihany? Indrisy raha mba injeniera mantsy ny tenako an, mety mba nahita fika ihany nanatanterahina izany ihany Undecided ...


katsaka tsaramaso voanjobory0

Angamba kosa tsara raha azavaina kely ny antony nahatonga ny anaran'ity blaogy ity ho sampona kely ohatran'io. Izany katsaka tsaramaso voanjobory izany aloha ohatran'ny efa ela ihany tsy nandalo ny vavako sy ny kiboko an. mmm. Aoka aloha hitelin-drora kely dia hisento raha vao maheno an'ilay hoe voanjobory fotsiny. Sakafo ankafiziko indrindra fony tany Dago. Voanjobory miaraka amin'ny henakisoa sy vorivori-kena izany an. Dray. Lafatra e, tsy manam-paharoa.

Dia aleo avadika ny tafa sao ataon'ny olona hoe sain-kanina eo. Ny saina aloha tsy maintsy hoe mirona amizay ihany satria rehefa noana hono ny vatana mivezivezy ny fanahy. Hivezivezy aiza ary? Ary inona no amahanana azy? Tsy izany ho aho fa mba te-hiova amity fahamatorana be loatra ity ny tenako e. Matotra loatra amizay rehetra atao kah. Mba te-hikivalavala sy haka mora an'ity fiainana ity amizay fa sao ho lasa adala ambony eto ihany e. Raha ihomehezana sy raisina mora hono mantsy ny hamafin'ity fiainana ity toa mihamaivana ihany. Mila ianarana ve sa izarana tsotra ihany ny fanaovana izany? Toa mety ihany hono raha izarana kah. Dia hoy aho hoe ndao ary fa izarako io manomboka eto e.

Dia iny ary fa niala tany ny ainga-panahin'ny katsaka tsaramaso voanjobory. Raha hohanina harivariva hono ireo mampatory.  Tena marina ve izany? Tsy haiko aloha satria mbola tsy nanandrana nihinana azy telo ireo miaraka aho. Rehefa hariva ve moa ny andro tsy hoe hirona amin'ny torimaso foana ihany na katsaka na tsaramaso na voanjobory na zavatra hafa hohanina eo? Asa angaha izay mety ho ainga-panahin'ilay namorona io fomba fiteny io. Asa angaha naninona no tsy nataony hoe karapapaka, ron'angivy, besisika ohatra. Na koa hoe karoty, voatabia, mangahazo ohatra ihany koa. Mety tsy manaitra sofina loatra angamba o? Ie, toa ohatran'ny mampihomehy be marina! Raha samy hamorona ny azy toa ho feno izao tontolo izao an. Dray aoka fotsiny.

Ilay hoe katsaka tsaramaso voanjobory izany nahafinaritra ny saiko satria toa mananihany e. Nanjary lasa fahazarako ny nieritreritra karazan-tsakafo telo nifangaro, ho fanalana azy rehefa mila maka rivotra kely iny ny saiko. Ny aza hitako fotsiny dia sao indray andro any hono aho ho variana loatra hitady sakafo telo miady rima hasolo ireo etsy ambony, ka tsy haharaka intsony ny fetran'ny hafainganam-pandeha rehefa hitondra fiara eny an-dalam-be. Dia tsy ho kopy mihitsy ny polisy rehefa hisakana ahy ka hanontany hoe inona marina no tao an-dohako no tsy nanaja ny fetra ka hamaly aho hoe "Ny tao an-dohako marina ve no tianareo ho fantatra? Tsotra ihany: "moknazy, mosakiky, mofo akondro". Aza hitako anie izany ... Angamba dia hihoa-pampana tsisy ohatr'izany ny sazy omeny ahy fa sady efa tsy manaja lalana no mbola mananihany polisy koa eo ambonin'izany! 

Ho fehiny: katsaka tsaramaso voanjobory, toa teniteny foana tsisy dikany mazava. Enga anie ka tsy ho teniteny foana be fahatany hatrany no ho avoakan'ity blaogy ity fa mba hisy ventiny azo raisina ihany eny an-tsefatsefany eny e. Saingy raha tsoriko ny marina dia resaka kivalavala aloha no heveriko atosaka eto e. Mba ialana amin'ny mahazatra sy analana azy e. Aleo ary hilamina dia hisesy ... 

 


Tapa-kevitra hiblaogy indray0

Tapa-kevitra hiblaogy indray izany ny tenako e. Roa taona lasa angamba izay no ni-blaogy farany dia rempotr'ity atao hoe facebook. Aza arina ny akoho taman-trano hoy ilay namana iray izay. Roa taona niriariavana tao amin'ny facebook vao tonga saina fa hafa ihany izany miblaogy e. Nakatoko ny trano tao amin'ny facebook dia iny izaho nipitsika tsikelikely. Aleo aloha haka feeling hafa indray. Nangidihidy ny tanana te-hanoratra indray. Tena mila miverina manoratra indray.

Efa nihodikodina tao an-dohako indrindra io fikasana io no indro ary nilatsaka ny varatra: nody mandry hono i Elie Rajaonarison. Vara-datsaka tokoa moa izany. Ory ny foko, tsy nety nino ny saiko. Nalahelo loatra aho satria mbola nanantena ny hahita azy indray andro any. Raha tany an-tanindrazana mantsy ny tenako efa-bolana lasa izay dia nanam-pikasana ny andeha hijery azy tao amin'ny CGM. Tolakandro natokan'ny Faribolana Sandratra ho an'i Elie Rajaonarison tamizay. Efa nanana programa mihitsy aho andeha hijery azy miaraka amilay namako iray izay. Kanjo nitaraina narary sofina ilay zanako ny marainan'io no sady nanao somary nafanafana izay. Tsy sahin'ny tongotro ny nandao azy fa sao areti-mandoza na tsy hay tsy haiko. Ilay namako koa raha vao nahare hoe narary ilay kely dia tsy nety nandeha. Ny fiononako dia ny hoe ny manetsa be mbola ho avy e, mbola hahita an'i Elie foana aho indray andro any. Kinanjo ... Tena tonga amilay hoe ny aina tsy mifametra. Lahatra ihany koa angamba ao ambonin'izany rehetra izany. 

Nidika zava-dalina ho ahy ny fahalasanan-drazoky tampoka iny. Raha misy zavatra tena irin'ny fonao dia ataovy izany fa ny ampitso mbola any an-kibon'ny omby e. Tsy hahita an'i Elie velona intsony aho. Saingy ilay faniriko hanoratra indray tsy ho avelako hanjavona intsony. Nandala fatratra ny tenin-drazana razoky iny. Tonga nanamafy ny faniriko hanoratra amin'ny teny gasy ihany koa izany. Aoka ity blaogy ity no hanamafy ilay fifandraisako amireo mpiray tanindrazana amiko, amireo razana nitahy ary mbola hitahy antsika hatrany. Ny fanirin'ny foko dia tsotra ihany: aoka tsy andrarak'ilo.

Nohon'ny tsy fananako fotoana firy dia niniako nakatona ny fampidirana hevitra eto. Ialako tsiny be dia be izany, aoka tsy hahatohina ny mpamaky. Tsy ho arako velively mantsy ny hamaly izany eto. Any aoriana any angamba fa raha amizao fotoana izao aloha dia aoka hilamina e. Samy tsara ry zareo a. 


Copyright © 2005 katsaka tsaramaso voanjobory - Atolotry ny Blaogy.com
Imhotep theme designed by Chris Lin
XHTML | CSS | RSS